Zand RecyclingDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekHydrotec International BV2 Inspect BVMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments

Publicaties

Nieuws

 • Kustpact: een mooie kust voor iedereen
  Een mooie Nederlandse kust met de mogelijkheden om te genieten van de rust en ruimte, of juist gebruik te maken van verschillende recreatiemogelijkheden. Of allebei. Dat is de kern van het nieuwe Kustpact dat 21 februari is getekend door bijna 60 partijen waaronder provincies, kustgemeenten, natuurorganisaties en de recreatiesector . 24-02
 • Onderzoek naar verdamping voor beter waterbeheer
  Verdamping heeft grote invloed op het waterbeheer van Nederland. Tegelijk is het lastig om betrouwbare metingen of verwachtingen van verdamping te verkrijgen. Het onderzoeksproject Smart Water Management – improving surface Evaporation (SWM-EVAP) gaat daar verandering in brengen. 22-02
 • Onderzoek naar nieuwe techniek voor dijkversterking
  De dijkversterkingen worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma uitgevoerd door Waterschap Rivierenland. Binnen één van deze dijkversterkingen wordt nader onderzoek gedaan naar de veelbelovende nieuwe techniek Grofzand Barrière (GZB). 21-02
 • Markt monitort flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat
  6 marktpartijen gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met de monitoring van de flora en fauna in de Nederlandse rijkswateren en de wegbermen. 20-02
 • Erfemissiescan gewasbescherming nu ook voor fruitteelt
  De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs en telers eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De scan is nu, in samenwerking met de Unie van Waterschappen, uitgebreid met specifieke onderdelen voor de fruitteelt. 17-02

PLATFORM WATERBEHEER

Hoogwaterbescherming, deltawerken, oppervlaktewaterbeheer: allemaal onderwerpen die stuk voor stuk aan bod komen. Link binnen het netwerk naar collega's en leveranciers en bespreek de laatste stand der techniek. Leer van elkaar.

meer nieuws

15-02-2017 | Voorstel voor Europese berekening van stapeling stoffen in milieu
14-02-2017 | Duitse en Nederlandse partners willen meer microverontreinigingen uit het afvalwater halen
13-02-2017 | Sandbox succes op Ameland
10-02-2017 | Tussentijdse Evaluatie Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie gereed
09-02-2017 | Kopje onder voor natte natuur in ijskoud Haringvliet
08-02-2017 | Startschot voor mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland
03-02-2017 | Nieuwe publicatie over wereldwijde vervuiling macro- en microplastics
01-02-2017 | Software primaire keringen WBI 2017 beschikbaar
31-01-2017 | Wim Kuijken herbenoemd als Deltacommissaris
30-01-2017 | Waterschap gaat (Schelde)stroom opwekken
26-01-2017 | Eerste stappen Risicobenadering zoetwatervoorziening gezet
25-01-2017 | Meetdata zoet- en zoutwaterverdeling Zeeuwse ondergrond beschikbaar
24-01-2017 | Het gedrag van bochten van herstelde beken
23-01-2017 | 7 waterschappen meer inzicht in baggeraanwas
20-01-2017 | Premier Rutte vraagt wereldleiders om water op waarde te schatten
19-01-2017 | Op zoek naar bevers bij laag water
18-01-2017 | Start opvang plastic Rotterdamse haven
17-01-2017 | Samenwerking WUR met Ministerie van IenM op gebied van 'ruimte, water en ecologie'
16-01-2017 | Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen
13-01-2017 | Nieuwe wet natuurbescherming in werking
11-01-2017 | Meer veiligheid, natuur en beleving langs de Maas
10-01-2017 | Inspectie gebieden buitendijks
05-01-2017 | ‘Wildernis onder water’
03-01-2017 | Waterschap Limburg van start gegaan
02-01-2017 | ‘Aanpak van vervuiling door ballastwater schiet tekort’
30-12-2016 | Directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers verlaat Rijkswaterstaat
29-12-2016 | Gooi geen oliebollenvet door gootsteen of toilet
22-12-2016 | Gelanceerd: gebruiksvriendelijke tool voor betere beoordeling waterkwaliteit
21-12-2016 | Westerschelde geeft archeologische geheimen prijs
20-12-2016 | DNA grote modderkruiper aangetroffen in de Krimpenerwaard
KSB NederlandConcept FacilitiesErnst & YoungAlfagommaAKD Advocaten en NotarissenOki Printing SolutionsHenk Van Tongeren BronbemalingXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV